Levensbloemaltaar draagbaar

draagbaar

zoals windzuchten bewegen
beroeren zieleroerselen mijn hart
hartepijn die draagbaar blijkbaar
lijdzaam hier wordt uitgehouden
komt tot verzoening als geestwinden
vreugdevolle belevingen brengen

het Levensbloempatroon beweegt
in cirkelverspringing ploeggolven
die de windkracht op het water egt
draagbaar wordt het Levensaltaar
van opzwellende Levensbloemen
in de oneindigheid van mijn hart

zoals een gebed wordt doorvoeld
erbarmen in de dragende handen
wordt getoond, vertoont de Ene
zichzelf in onze ethische cirkels
van ondeugd deugd en goedheid
Harry

 

Portretschilderkunst Biografie weglaten Gedichten recent werk Kubussen Portretfase Advaita inspiratie diversen collages honden mensen bloemen aanspanning jachttaferelen KWPN hengsten